Advocaat Bedreiging Direct Een Ervaren Strafrechtadvocaat

From Pediascape
Revision as of 23:32, 6 June 2020 by Prodeocallmole021 (talk | contribs) (Created page with "<p>Strafrecht-Advocaat.nl werkt heel eenvoudig: vul het formulier in en dan neemt een van onze ervaren strafrechtadvocaten gratis contact met u op. Wij bespreken dan uw situat...")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

Strafrecht-Advocaat.nl werkt heel eenvoudig: vul het formulier in en dan neemt een van onze ervaren strafrechtadvocaten gratis contact met u op. Wij bespreken dan uw situatie en geven u een eerste gratis advies. Strafrecht-Advocaat.nl werkt ook op basis van gratis rechtshulp, dat wil zeggen een Pro Deo advocaat. Wij informeren u altijd of u hiervoor in aanmerking komt en regelen dan ook meteen de aanvraag voor deze gratis rechtsbijstand. Het kan zijn dat u toch niet in aanmerking blijkt te komen voor een Pro Deo advocaat, dan spreken wij meestal een lage vaste prijs af, zodat u niet voor hoge rekeningen komt te staan.pro deo advocaat familierecht , wat is het?In het Wetboek van Strafrecht staan veel strafbare feiten opgesomd, pro deo advocaat zoetermeer ook bedreiging. Bedreiging is neergelegd in artikel 285 en daar staat het volgende:“Bedreiging met openlijk in vereniging geweld plegen tegen personen of goederen, met geweld tegen een internationaal beschermd persoon of diens beschermde goederen, met enig misdrijf waardoor gevaar voor de algemene veiligheid van personen of goederen of gemeen gevaar voor de verlening van diensten ontstaat, met verkrachting, met feitelijke aanranding van de eerbaarheid, met enig misdrijf tegen het leven gericht, met gijzeling, met zware mishandeling of met brandstichting, wordt gestraft”Dat is een hele lap tekst, maar kortgezegd komt het erop neer dat u iemand heeft bedreigd met geweld of de dood. Uit artikel 285 volgt dat iemand op 3 manieren kan worden bedreigd:1. Fysieke bedreiging2. Schriftelijke bedreiging3. Bedreiging met een terroristisch misdrijf.Straffen bedreiging zware mishandeling, misdrijf tegen leven of met wapenAls u in artikel 285 van het Wetboek van Strafrecht kijkt dan ziet u dat de straf voor bedreiging maximaal twee gevangenisstraf kan zijn. . Welke straf wordt opgelegd hangt af van de situatie. Om dezelfde gevallen een gelijke straf op te leggen heeft het Openbaar Ministerie richtlijnen ontwikkeld.Als u al eens eerder iemand heeft bedreigd en daar ook voor vervolgd bent, dan is dat een strafverzwarende omstandigheid wanneer u weer berecht wordt voor bedreiging. Dit wordt ook wel recidive en de straf zal dan in veel gevallen 1/3 hoger zijn, dan wanneer u nog niet eerder bent veroordeeld voor bedreiging.Vaak wordt een geldboete of een werkstraf opgelegd. Dit betekent altijd een aantekening op uw strafblad (documentatie). Een rechter volgt bovendien zeker niet altijd zomaar de richtlijnen van het Openbaar Ministerie.Uw advocaat zal u kunnen aangeven welke straf u kunt verwachten en wat u het beste kunt doen.Bedreiging met een wapenNaast recidive is iemand bedreigen met een wapen ook een strafverzwarende omstandigheid. Ook voor bedreiging met een wapen heeft het OM richtlijnen ontwikkeld. Nogmaals: Dit zijn alleen uitgangspunten waar de rechter niet altijd aan is gebonden.- Bedreiging door het tonen van een slag- of stootwapen = taakstraf van 40 uur- Bedreiging met steekwapen = taakstraf van 60 uur- Bedreiging met (nep)vuurwapen = taakstraf 150 uurDit zijn flinke taakstraffen die u boven het hoofd hangen als u verdacht wordt van bedreiging met een wapen.Neem direct gratis contact op met een van onze advocaten zodra u verdacht of verhoord wordt voor bedreiging. Wij weten wat u het beste kunt doen in uw situatie. Wij geven duidelijk en eerlijk advies en werken op basis van Pro Deo.

OM-zitting of tomzitting voor bedreiging: Overleg altijd eerst met uw advocaatIn Nederland kan de Officier van Justitie beslissen om iemand te dagvaarden of te kiezen voor buitengerechtelijke afdoening. Wanneer de Officier van Justitie kiest voor dagvaarden, dan moet u voor de rechter verschijnen. De Officier van Justitie kan echter ook kiezen voor buitengerechtelijke afdoening, dat wil zeggen dat u niet voor de rechter hoeft te komen. Een vorm van buitengerechtelijke afdoening die voor bedreiding mogelijk is, is een zogenaamte tomzitting of een OM-zitting. Hierbij krijgt u van de Officier van Justitie een transactie of strafbeschikking aangeboden, een taakstraf of geldboete.Belangrijk om te weten is dat een transactie of strafbeschikking net zo goed tot een strafblad leidt. Met een strafblad kan zijn dat u geen Verklaring Omtrent het Gedrag krijgt (VOG). Neem dus altijd eerst contact op met een advocaat als u een uitnodiging krijgt voor een tomzitting of omzitting voor bedreiging.Bent u het niet eens met de strafbeschikking? U heeft slecxhts 14 dagen de tijd om in verzet te gaan, doet u dit niet of niet tijdig dan zult u de straf in de strafbeschikking moeten uitvoeren en staat d s traf en uw strafblad vast. Wij adviseren bij een strafbeschikking om eerst te overleggen met een ervaren strafrechtadvocaat. Wie weet is de straf in de strafbeschikking wel veel te hoog, of zijn er redenen waardoor u juist helemaal geen straf hoort te krijgen.Wanneer u het contactformulier invult dan neemt een van onze advocaten gratis contact met u op om uw situatie te bespreken. Doe dit snel wanneer u een strafbeschikking heeft ontvangen, want u heeft slechts 14 dagen de tijd om in verzet te gaan.