Wat Te Doen Tegen Een Bewindvoerder

From Pediascape
Revision as of 04:59, 7 June 2020 by Prodeocallmole021 (talk | contribs) (Created page with "<p>Ik heb 2 kindjes van 2 jaar en 10 maanden oud.Ik woon met de papa van mijn kindjes samen in een gehuurd huisje sindsnovember.Hij is onder bewindvoering.Hij heeft mee zijn h...")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

Ik heb 2 kindjes van 2 jaar en 10 maanden oud.Ik woon met de papa van mijn kindjes samen in een gehuurd huisje sindsnovember.Hij is onder bewindvoering.Hij heeft mee zijn handtekening op het huurcontract gezet maar zijnadvocate (bewindvoerster) niet.Als het bewindvoering is (geen collectieve schuldbemmiddeling wat heelanders is),is dit huurcontract niet geldig.Als iemand onder verlopigebewindvoering staat,kan de te beshermen persoon geen contracten op zijn ofhaar naam afsluiten (zo heb ik dat kunnen uitmaken uit teksten vaninternet,omdat ik ook zo iemand ken,en mijn kameraad zijn bewindvoerstermoeste het contract tekenen).Maar U hebt wel dat contract getekend,maar Uvraag is onduidelijk,of U ook onder bewindvoering of collectieve staat,ofeen andere vorm van schuldbemiddeling (ocmw bvb).Post by s***@hotmail.comZijn schulden zijn nu afbetaald, dus nog 0 euro >schulden.Gaat het hier over bewindvoering,of over collectie schuldbemiddeling?Ook alheeft de persoon alles afbetaald,dan blijft hij onder verlopigebewindvoering,tot er eventueel een herziening wordt aangevraagd.Is hetcollectieve schuldbemiddeling (uitgesproken door een beslagrechter),is ditnormaal 5 jaar.Post by s***@hotmail.comHij heeft een ziekte - uitkering van 700 euro, omdat mijn adres hiernog steeds niet staat, zij had mij dat nog even zo te laten wegensmeer inkomen.Ik kreeg een paar maanden 25 euro per week.Nu krijg ik 150 euro per maand.De huur is 400 euro.Dus ik krijg nog niet eens de helft van de huur.Niks voor de kinderen, niks voor elektriciteit, niks voor eten, ......Mag die bewindvoerder dit wel?Ik mis blijkbaaar gegevens.Bent U ook in schuldbemiddeling of zoiets?Post by s***@hotmail.comIk moet toch iets voor mijn kinderen krijgen.En alles delen in de helft.Zij zegt dat ze haar toestemming nooit gegeven heeft dat mijn vriendbij me is komen wonen en dat ze daarom niets verschuldigd is aan huur,eten,...Wie is die "zij"?indien bewindvoering zoals u vriend,is zij niet verplichtandere huurgelden te betalen,want U had een onderdak.Van de kinderen,durf ikmij niet uit te spreken,of er al een trouw of samenlevingscontract geweestis en eventueel een echtscheiding.Post by s***@hotmail.comWaar gaat al dat geld dan heen?In normale situatie's,heeft iedereen recht op onderdak.U vriend is komeninwonen bij U,en het contract van U meegetekend,wat dit laatste ongeldigis,wegens het statuut van verlopige bewindvoering.Als hij nog een andere woning huurt,kan hij deze niet opzeggen,als debewindvoerder/ster het contract niet opzegd.Post by s***@hotmail.comWat moet ik doen om naar het vredegerecht te stappen, en wat kan ikdoen?Heb ik recht op een pro deo advocaat, ik heb een inkomen van 800 europer maand.Wat moet ik doen?En welke rechten heb ik, en welke rechten hebben mijn kinderen??Uit U vraag,kan ik niet uitmaken,welke statuut U heeft.U krijgt blijkbaargeld,maar U schrijft niet,als het van een gewone schuldbemmiddeling is,alshet collectieve schuldbemiddeling is (uitgesproken door een beslagrechter)of bewindvoering. pro deo advocaat leiden staat,huurt U dit?Indien U ook onder bewindvoering staat,en u bent verhuist,maar u adres isniet veranderd,maar u betaald geld voor een andere woning,dan is (denk ik)zij niet verplicht,te betalen.Want in dit geval,is dit huurcontract nietgeldig,als beiden in bewindvoering is.In collectieve,kan je wel tekenen,maar als de schuldbemiddelaar,daar nietmee akkoord gaat,moet zij (denk ik) niet betalen.Als iemand in collectieve of in bewindvoering is,is het altijd nuttig om methem of haar te spreken vooraleer je iets doet.Is de bewindvoerder/ster niette bespreken,dan kan je altijd eens een onderhoud vragen bij devertrouwenspersoon,en hem of haar de situatie uit te leggen wat je wenst tedoen,en kan hij of haar de situatie bespreken met de bewindvoerder/ster.Als U,U statuut eens schrijft,dan kan ik beter uitleggen.**Als U staat onder bewindvoering,moet u speciale machtiging vragen aan devrederechter om een procedure te starten via het vredegerecht.Als het contact,met de bewindvoerster van U vriend niet te spreken is,en eris een vertrouwenspersoon,dan zou ik eens op een vriendelijke manier desituatie aan hem of haar uitleggen.de vertrouwenspersoon,is iemand diebemiddeld tussen de te beschermen persoon en de bewindvoerster.Helaas,door de onduidelijkheid van u tekst en U statuut,U schrijft dat jeook geld krijgt,dan bent u waarschijnlijk ook bij iemand die u leefgeldgeeft.Is U vriend met zijn 2 kindjes bij U komen wonen,of had U de kindjes,en is Uvriend bij U komen wonen.Wie is hier in U geval de natuurlijke moeder? is ereen wettelijke trouw geweest,een samenlevengscontract geweest?is er daarnaeen scheiding geweest met een uitspraak van de rechter?Te moeillijk om juist te antwoorden,omdat niet geheel duidelijk is,in Uvraag.Want als er sprake is van een echtscheiding,kan deze ook een rolspelen in gans U situatie.Om goede verstandhouding te hebben,met een (collectieve) schuldbemiddelaarof een bewindvoerder,is het best,op voorhand de dingen met hem of haar tebespreken voor U eigenhandig dingen beslist.**Waar woonde U vriend of de papa voor november?Is hij onder bewindvoering collectieve of iets anders?Waar woonde U voor dat je ging tesamen wonen,woonde U ook ergens anders?Wat is U statuut?collectieve,bewindvoering,of gewone schuldbemiddeling.