OMzitting Snelheid Advocaat Verkeersstrafrecht

From Pediascape
Jump to: navigation, search

Wanneer u wordt verdacht van te hard rijden (> 50 km/u), krijgt u in de meeste gevallen een oproeping voor een OM-zitting.Een OM-zitting is een hoorzitting die wordt gepland omdat de officier van justitie voornemens is om aan u een strafbeschikking op te leggen wegens de snelheidsoverschrijding. Het is een buitengerechtelijke wijze van afdoening van een strafzaak. Er komt geen rechter aan te pas. U hebt alleen contact met een officier van justitie of een parket-secretaris. Hierin schuilt ook direct het gevaar van de OM-zitting: de officier van justitie heeft het feitelijk voor het zeggen. Na u te hebben gehoord bepaalt hij de hoogte van de straf. Het is daarom belangrijk dat u tijdens de OM-zitting wordt bijgestaan door een gespecialiseerde advocaat die voldoende tegenwicht kan bieden tijdens de OM-zitting.De hoorzitting verloopt volgens een vast stramien.


  1. U wordt door de officier van justitie naar binnen geroepen. De zittingen vinden doorgaans plaats in een kleine kamer. pro deo advocaat familierecht is een informele setting.
  2. De officier van justitie zal vervolgens uw personalia doornemen, en kort uitleggen waarom er een hoorzitting is, en wat u verweten wordt (overschrijding maximum snelheid met @ km/u, op [datum], te [plaats].  3. Dan zal de officier van justitie vragen of u op de aanklacht wilt reageren. U kunt dan uitleggen of het klopt dat u te snel hebt gereden, hoe hoog uw snelheid dan lag, en waarom u te hard hebt gereden alsook wat u er zelf van vindt. Het zal geen uitgebreide bespreking van de feiten zijn. In het kort kunnen de verklaringen in het dossier worden besproken. De officier van justitie zal hierbij ook al aangeven hoe hij tegen de zaak aankijkt.
  4. Vervolgens krijgt uw advocaat het woord om zijn visie over de zaak weer te geven. Uw advocaat zal hierbij aangeven hoe ik vanuit juridisch oogpunt tegen de zaak aankijk, en wat er volgens mij met de zaak moet gebeuren. De advocaat zal hierbij rekening houden met de straffen die normaal gesproken voor snelheidsoverschrijdingen worden opgelegd, maar ook met uw belang om bijvoorbeeld uw rijbewijs terug te krijgen of te behouden en/of een lagere geldboete vanwege beperkte draagkracht.
  5. De officier van justitie zal vervolgens een voorstel doen voor de afdoening van de strafzaak. Dit voorstel kan inhouden een sepot, een te betalen boete, en/of een ontzegging van de rijbevoegdheid.
  6. Hierna kan de advocaat nog reageren op dit voorstel. Vaak zal de advocaat eerst een korte onderbreking vragen om het voorstel met u te bespreken. U kunt dan zelf ook aangeven wat u ervan vindt.
  7. Vervolgens is het aan u of u het voorstel al dan niet accepteert. Wanneer u het voorstel aanvaardt, zal de officier van justitie direct de documenten voor de strafbeschikking opleggen waarin de straffen, maatregel(en) en/of aanwijzing(en) zijn opgenomen. U moet dat ondertekenen voor akkoord. Bent u het er niet mee eens, dan zal de officier van justitie geen strafbeschikking opleggen. De officier van justitie kan dan besluiten om u te dagvaarden om te verschijnen bij de kantonrechter.
Straffen bij snelheidsovertredingU moet ervoor oppassen dat u niet te snel akkoord gaat met de tijdens de OM-zitting voorgestelde straf bij te hard rijden. Het Openbaar Ministerie hanteert namelijk hogere straffen dan die door rechters worden gehanteerd. Het is van belang dat u hierop bedacht bent, en hiermee ook rekening houdt tijdens de OM-zitting. Een gespecialiseerde advocaat kan u hierin het beste adviseren over de mogelijkheden.- Geldboete: onbeperkt, maar in de praktijk zien we dat de boetes niet heel hoog zijn. Boetes boven de € 2.000,00 zijn uitzonderlijk- Ontzegging van de rijbevoegdheid: maximaal 6 maandenMeestal gaat het bij een OM-zitting wegens een snelheidsovertreding om een geldboete in combinatie met een ontzegging van de rijbevoegdheid. Het is niet mogelijk om een gedeelte van de ontzegging van de rijbevoegdheid voorwaardelijk op te leggen. Dat kan weer wel bij de politierechter, maar niet tijdens een OM-zitting.Besef goed dat wanneer u wordt opgeroepen voor een OM-zitting de officier van justitie er eigenlijk al op uit is om uw rijbewijs af te pakken. Als de officier dat namelijk niet van plan zou zijn, dan had hij u gewoon een strafbeschikking voor een geldboete kunnen opleggen. Alleen wanneer de officier van justitie tevens een ontzegging van de rijbevoegdheid wil opleggen, is hij verplicht om u hierover eerst te horen in het kader van een OM-zitting. Ook volgens de richtlijnen van het OM geldt er als uitgangspunt voor rijden onder invloed een ontzegging van de rijbevoegdheid van minimaal 2 maanden!